Monitoring


Monitoring obejmuje wykonanie przynajmniej jednego telefonu przypominającego o konieczności uregulowania należności. Operatorzy podejmują kontakt telefoniczny w imieniu Zleceniodawcy, tzn. w rozmowach z klientem nie pada nazwa firmy wykonującej usługę monitoringu. W ramach prowadzonej usługi Inkasso Plus sp. z o.o. zobowiązuje się do zarządzania pakietami otrzymywanych zleceń. Pod pojęciem zarządzania należy rozumieć m.in. klasyfikowanie klienta do odpowiedniej grupy proceduralnej (monitoring lub windykacja) w momencie otrzymania zlecenia, jak również rotację klientów w obrębie tychże grup (klient z monitoringu może trafić do windykacji). Fachowe zaplecze informatyczne pozwala tworzyć nam systemy i procedury w pełni dopasowane do wymogów Klienta. Opracowanie procedury dla kompleksowej obsługi należnościnastępuje wspólnie ze Zleceniodawcą.

KONTAKT


SIEDZIBA:
Inkasso Plus Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
Tel: +48 327287700
Fax: +48 327287788
email:
info@inkasso-plus.pl
kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@inkasso-plus.pl
Nasi partnerzy: